Cổ đông

Tin tức cổ đông. Thông tin tài chính. Báo cáo thường niên

KẾT QUẢ ĐHĐCĐ 2018 TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2018             ..
Biên bản cuộc họp của HĐQT Biên bản họp của Ban kiểm soát Báo cáo của HĐQT Báo cáo tài chính &nb..

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SAIGON (SCQC)
​Địa chỉ: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +848.38230544 / 38230502; Fax: +848-38230502; Email: sales@scqc.com ; Website: www.scqc.com Copyright © SCQC

sitemap Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn © 2019 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP